Os contidos e tarefas do curso están na aula virtual do centro.

As enquisas, non obstante, deberán de facerse a través deste portal.


Consulta a sección de video titoriais


 • Probas de valoración da condición física URL
  Restringido No disponible hasta que: Su Departamento es EF
 • Tests presentados URL
  Restringido No disponible hasta que: Su Departamento es EF
 • Exportar datos alpha tests URL
  Restringido No disponible hasta que: Su Departamento es EF
 • paqaExportCsv URL
  Restringido No disponible hasta que: Su Departamento es EF

Novedades del sitio

(Aún no se han publicado noticias.)