Só poderás engadir eventos se estás autorizado na aula virtual

@José Míguez Amil

Tipo Materia Curso Gr Data
comezo
Hora
comezo
Data
final
Hora
final
Av Título
recuperación Elementos amovibles e fixos non estruturais AUTO B 17/06 16:00 17/06 17:40 Extraordinaria Exame UD05 e UD06
exame Lingua estranxeira - Inglés 3º ESO A 17/06 12:20 17/06 13:10 Terceira Recuperación
recuperación Educación plástica, visual e audiovisual 1º ESO A 17/06 12:20 17/06 13:10 Terceira Recuperación da 3ª avaliación e final
recuperación Educación plástica, visual e audiovisual 1º ESO B 17/06 11:30 17/06 12:20 Terceira Recuperación da 3ª avaliación e final
recuperación Comunicación e ciencias sociais II 2 MANVEH A 17/06 10:10 17/06 11:00 Extraordinaria Recuperación CC SS - Inglés
exame Elementos amovibles e fixos non estruturais 1 AUTO 17/06 09:20 17/06 11:00 Ordinaria proba teórica recuperación 3 av E PENDENTES 2º
recuperación Elementos amovibles e fixos non estruturais AUTO B 18/06 16:00 18/06 17:40 Extraordinaria Exame UD08 e UD09
recuperación Matemáticas 3º ESO C 18/06 13:10 18/06 14:00 Terceira Recuperación terceira avaliación
recuperación Educación plástica, visual e audiovisual 3º ESO A 18/06 13:10 18/06 14:00 Terceira Recuperación da 3ª avaliación e final
recuperación Educación plástica, visual e audiovisual 3º ESO B 18/06 12:20 18/06 13:10 Terceira Recuperación da 3ª avaliación e final
recuperación Tecnoloxía e Dixitalización 2º ESO D 18/06 12:20 18/06 13:10 Ordinaria Exame final
recuperación Educación plástica, visual e audiovisual 3º ESO C 18/06 11:30 18/06 12:20 Terceira Recuperación da 3ª avaliación e final
recuperación Tecnoloxía e Dixitalización 2º ESO E 18/06 10:10 18/06 11:00 Ordinaria Exame final
recuperación Matemáticas 2º ESO D 18/06 09:20 18/06 10:10 Terceira Exame matemáticas
recuperación Matemáticas 2º ESO E 18/06 00:00 18/06 00:00 Ordinaria Repescas
exame Electricidade do vehículo 2 MANVEH A 19/06 12:20 19/06 14:00 Extraordinaria Examen extraordinario (final)
recuperación Tecnoloxía e Dixitalización 2º ESO C 19/06 12:20 19/06 13:10 Ordinaria Exame final
recuperación Lingua galega e literatura I 1º Bac. A 19/06 12:20 19/06 13:10 Extraordinaria Recuperación Gallego
recuperación Relixión católica 1º Bac. A 19/06 11:30 19/06 12:20 Extraordinaria Recuperación Religión
recuperación Debuxo Técnico Aplicado ás Artes Plásticas e ao Deseño I 1º Bac. C D 19/06 10:10 19/06 14:00 Extraordinaria Recuperación extraordinaria DTAAP
recuperación Comunicación e ciencias sociais II 2 MANVEH A 19/06 10:10 19/06 11:00 Extraordinaria Recuperación CCSS Historia
recuperación Matemáticas I 1º Bac. A 19/06 10:10 19/06 11:00 Extraordinaria Recuperación Matemáticas
recuperación Tecnoloxía e Dixitalización 2º ESO B 19/06 08:30 19/06 09:20 Ordinaria Exame final
recuperación Física e química 2º ESO D 19/06 08:30 19/06 09:20 Ordinaria Exame final física e química
recuperación Filosofía 1º Bac. A 19/06 08:30 19/06 09:20 Extraordinaria Recuperación Filosofía
recuperación Física e química 2º ESO C 20/06 13:10 20/06 14:00 Ordinaria RECUPERACION FINAL
recuperación Educación física 1º Bac. A 20/06 12:20 20/06 13:10 Extraordinaria Recuperación Educación Física
recuperación Lingua castelá e literatura I 1º Bac. A 20/06 11:30 20/06 12:20 Extraordinaria Recuperación Castellano
recuperación 2ª Lingua estranxeira I: Francés 1º Bac. A 20/06 10:10 20/06 11:00 Extraordinaria Recuperación Francés
traballo Matemáticas 2º ESO E 20/06 00:00 20/06 00:00 Ordinaria Funcións
recuperación Física e química 1º Bac. A 21/06 12:20 21/06 13:10 Extraordinaria Recuperación Física y Química
recuperación Tecnoloxías da Información e da Comunicación I 1º Bac. A 21/06 11:30 21/06 12:20 Extraordinaria Recuperación TICS
recuperación Lingua estranxeira I: Inglés 1º Bac. A 21/06 10:10 21/06 11:00 Extraordinaria Recuperación Inglés