Só poderás engadir eventos se estás autorizado na aula virtual

@José Míguez Amil

Tipo Materia Curso Gr Comezo Final Av Título
exame Bioloxía e xeoloxía 1º ESO A 01/02 01/02 Segunda Tema 4,5
exame Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares 1 AUTO A 02/02 02/02 Segunda 1er examen motores
exame Matemáticas orient. ás ensin. académicas 4º ESO A 02/02 02/02 Segunda 1°parcial
exame Lingua castelá e literatura 4º ESO A 06/02 06/02 Segunda Prueba escrita
exame Lingua castelá e literatura 4º ESO C 06/02 06/02 Segunda Prueba escrita
exame Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade 1 AUTO A 08/02 08/02 Segunda 1er examen electricidad
exame Lingua castelá e literatura 4º ESO B 10/02 10/02 Segunda Primer parcial
recuperación Lingua estranxeira - Inglés 4º ESO C 13/02 13/02 Segunda Recuperación 3 ESO
exame Lingua castelá e literatura 2º ESO C 13/02 13/02 Segunda 1 examen Castellano
exame Xeografía e historia 4º ESO B 13/02 13/02 Segunda Primer parcial
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO B 15/02 15/01 Segunda Unité 3
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO D 15/02 15/02 Segunda Unité 3
exame Xeografía e historia 4º ESO A 15/02 15/02 Segunda 1°parcial
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO A 16/02 16/02 Segunda Unité 3
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO C 16/02 16/02 Segunda Unité 3
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 3º ESO A 17/02 17/03 Segunda Unité 2/3
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 3º ESO C 17/02 17/02 Segunda Unité 2/3
exame Bioloxía e xeoloxía 4º ESO A 27/02 27/02 Segunda 2°parcial
exame Lingua galega e literatura 4º ESO B 01/03 01/03 Segunda Segundo examen
exame Lingua galega e literatura 4º ESO A 02/03 02/03 Segunda Segundo parcial
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO B 22/03 22/03 Segunda Unité 4
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO D 22/03 22/03 Segunda Unité 4
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO A 23/03 23/03 Segunda Unité 4
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO C 23/03 23/03 Segunda Unité 4
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 3º ESO A 24/03 24/03 Segunda Unité 3/4
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 3º ESO C 24/03 24/03 Segunda Unité 3/4