Só poderás engadir eventos se estás autorizado na aula virtual

@José Míguez Amil

Tipo Materia Curso Gr Comezo Final Av Título
exame Lingua galega e literatura II 2º Bac. C 06/10 06/10 Primeira Libro de lectura
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 3º ESO A C 07/10 07/10 Primeira Unité 0 et 1
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO A 10/10 10/10 Primeira Unité 0 et 1
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO B 10/10 10/10 Primeira Unité 0 et 1
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO C 11/10 11/09 Primeira Unité 0 et 1
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO D 11/10 11/10 Primeira Unité 0 et 1
exame Lingua galega e literatura 1º ESO B 18/10 18/10 Primeira Exame libro O misterio das badaladas
exame Lingua galega e literatura II 2º Bac. C 20/10 20/10 Primeira Primeiro exame
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO C 15/11 15/11 Primeira Unité 2
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO D 15/11 15/11 Primeira Unité 2
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO B 16/11 15/11 Primeira Unité 2
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO A 17/11 17/11 Primeira Unité 2