Só poderás engadir eventos se estás autorizado na aula virtual

@José Míguez Amil

Tipo Materia Curso Gr Data
comezo
Hora
comezo
Data
final
Hora
final
Av Título
exame Preparación de superficies 2 CARR A 04/10 11:30 04/10 14:00 Primeira UD 1_PREVENCION DE RISCOS
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 2º ESO E 25/10 00:00 25/10 00:00 Primeira Unité 0 et 1
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO B 26/10 00:00 26/10 00:00 Primeira Unité 0 et 1
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 3º ESO A B C 26/10 00:00 26/10 00:00 Primeira Unité 0 et 1
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO C 27/10 00:00 27/10 00:00 Primeira Unité 0 et 1
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 2º ESO A C 27/10 00:00 27/10 00:00 Primeira Unité 0 et 1
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 4º ESO A B C 27/10 00:00 27/10 00:00 Primeira Unité 0 et 1