Só poderás engadir eventos se estás autorizado na aula virtual

@José Míguez Amil

Tipo Materia Curso Gr Data
comezo
Hora
comezo
Data
final
Hora
final
Av Título
traballo garda Comunicación e ciencias sociais II 2 MANVEH A 01/03 13:10 01/03 14:00 Segunda traballo garda
traballo garda Xeografía e historia 1º ESO C 01/03 12:20 01/03 13:10 Segunda traballo garda
traballo garda Xeografía e historia 1º ESO A 01/03 11:30 01/03 12:20 Segunda traballo garda
traballo garda Xeografía e historia 2º ESO E 01/03 10:10 01/03 11:00 Segunda TRABALLO GARDA
exame Música 3º ESO C 01/03 09:20 01/03 10:10 Segunda Exame do tema 3 e 4
exame Música 2º ESO D 01/03 08:30 01/03 09:20 Segunda Examen música
exame Bioloxía e xeoloxía 1º ESO C 01/03 08:30 01/03 09:20 Segunda examen bioloxia
exame Xeografía e historia 3º ESO A 04/03 16:50 04/03 17:40 Segunda 2 examen de XyH
recuperación Debuxo Técnico Aplicado ás Artes Plásticas e ao Deseño I 1º Bac. C D 04/03 16:00 04/03 16:50 Primeira Recuperación 1ª avaliación DTAAPD 1
exame Embelecemento de superficies 2 CARR 04/03 11:30 04/03 13:10 Extraordinaria proba teórica alumnos con P.D.
exame Lingua estranxeira - Inglés 2º ESO A 04/03 10:10 04/03 11:00 Segunda Listening and reading
exame Lingua estranxeira - Inglés 2º ESO D 04/03 09:20 04/03 10:10 Segunda Examen Inglés listening y reading
traballo Proxecto competencial 2º ESO C D E 04/03 00:00 08/03 00:00 Segunda Entrega traballo estatística
exame Elementos amovibles e fixos non estruturais AUTO B 05/03 16:00 05/03 17:40 Segunda Proba escrita UD05
exame Lingua estranxeira I: Inglés 1º Bac. A 05/03 11:30 05/03 12:20 Segunda Listening and reading
exame Elementos amovibles e fixos non estruturais 1 AUTO 05/03 11:30 05/03 14:00 Ordinaria proba práctica alumnos 2º con pendentes
exame Electricidade do vehículo 2 MANVEH 05/03 08:30 05/03 11:00 Segunda Ex 3 e 4
exame Lingua galega e literatura 1º ESO A 05/03 00:00 05/03 00:00 Segunda Segundo parcial
exame Embelecemento de superficies 2 CARR 06/03 16:00 06/03 18:30 Extraordinaria proba practica alumnos con P.D.
exame Xeografía e historia 3º ESO C 06/03 13:10 06/03 14:00 Segunda Segundo parcial de xeografía
exame Tecnoloxía e Dixitalización 2º ESO C 06/03 12:20 06/03 13:10 Segunda Mecanismos. Electricidade
exame Lingua galega e literatura 2º ESO D 06/03 11:30 06/03 12:20 Segunda Examen gallego
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 2º ESO D 06/03 10:10 06/03 11:00 Segunda Examen francés vocabulario y gramática
exame Tecnoloxía e Dixitalización 2º ESO A 06/03 10:10 06/03 11:00 Segunda Examen 2a evaluación (mecanismos y electricidad)
exame Tecnoloxía e Dixitalización 2º ESO B 06/03 08:30 06/03 09:20 Segunda Mecanismos. Electricidade
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 2º ESO E 06/03 00:00 06/03 00:00 Segunda Unité 4
exame Lingua estranxeira profesional I - Inglés AUTO 07/03 17:40 07/03 19:40 Segunda Exam (engines, breakdowns)
exame Tecnoloxía e Dixitalización 2º ESO D 07/03 13:10 07/03 14:00 Segunda Mecanismos . Electricidade
exame Lingua estranxeira - Inglés 1º ESO C 07/03 13:10 07/03 14:00 Segunda examen ingles listening and reading
exame Lingua estranxeira - Inglés 2º ESO A 07/03 12:20 07/03 01:10 Segunda Writing
exame Lingua estranxeira - Inglés 2º ESO B 07/03 12:20 07/03 00:00 Segunda Irregular verb exam and Reading exam
exame Tecnoloxía e Dixitalización 2º ESO E 07/03 11:30 07/03 12:20 Segunda Mecanismos. Electricidade
exame Lingua estranxeira - Inglés 2º ESO D 07/03 11:30 07/03 12:20 Segunda Examen inglés writing
exame Lingua estranxeira - Inglés 2º ESO C 07/03 11:30 07/03 00:00 Segunda Irregular verb exam and Reading exam
exame Matemáticas I 1º Bac. A 07/03 11:00 07/03 12:20 Segunda Examen final de evaluación
exame Debuxo Técnico Aplicado ás Artes Plásticas e ao Deseño I 1º Bac. C D 07/03 10:10 07/03 11:00 Segunda Examen perspectiva isométrica/caballera
exame Mecanizado e soldadura 1 MANVEH A 07/03 08:30 07/03 11:00 Segunda Ex tema 5
exame Bioloxía e xeoloxía 3º ESO B 07/03 08:30 07/03 09:20 Segunda Exame órganos dos sentidos
exame Lingua estranxeira - Inglés 1º ESO B 07/03 08:30 07/03 00:00 Segunda English exams: Reading and listening
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO B 07/03 00:00 07/03 00:00 Segunda Unité 4
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 3º ESO A B C 07/03 00:00 07/03 00:00 Segunda Unité 4
exame 2ª Lingua estranxeira I: Francés 1º Bac. A B C D E 08/03 11:30 08/03 12:20 Segunda UNITÉ 4 Gram+Voc et EE
exame Educación en Valores Cívicos e Éticos 3º ESO C 08/03 11:30 08/03 12:20 Segunda Exame dos libros: Lisístrata e Asamblea das mulleres
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 2º ESO A 08/03 09:20 08/03 10:10 Segunda Examen français
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO C 08/03 00:00 08/03 00:00 Segunda Unité 4
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 2º ESO A C 08/03 00:00 08/03 00:00 Segunda Unité 4
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 4º ESO A B C 08/03 00:00 08/03 00:00 Segunda Unité 4
exame Lingua galega e literatura 3º ESO C 11/03 16:50 11/03 17:40 Segunda Segundo parcial de galego
exame Lingua estranxeira - Inglés 1º ESO B 11/03 16:00 11/03 00:00 Segunda Grammar and vocabulary exam - Modules 0, 1, 2 and 3
exame Mecanizado e soldadura 1 MANVEH B 11/03 15:10 11/03 17:40 Segunda Exame tema 5
exame Lingua estranxeira - Inglés 3º ESO A 11/03 12:20 11/03 13:10 Segunda Test vocabulary and grammar- exam - Module 4-
exame Embelecemento de superficies 2 CARR A 11/03 11:30 11/03 00:00 Segunda proba teórica recuperación
traballo Lingua estranxeira - Inglés 3º ESO A B C 11/03 11:30 11/03 12:20 Segunda Entrega de traballo inglés pendente 2º
exame Lingua estranxeira - Inglés 4º ESO B 11/03 11:30 11/03 12:20 Segunda Exame inglés pendente 3º
traballo Lingua estranxeira - Inglés 4º ESO B 11/03 11:00 11/03 12:20 Segunda Entrega traballo inglés pendente 3º
exame Lingua estranxeira - Inglés 4º ESO B 11/03 00:00 11/03 00:00 Segunda Examen Ingles Listening and Reading 2
exame Elementos amovibles e fixos non estruturais AUTO B 12/03 16:00 12/03 17:40 Segunda Proba escrita UD06
exame Matemáticas 3º ESO C 12/03 13:10 12/03 14:00 Segunda Exame global
exame Lingua estranxeira I: Inglés 1º Bac. A 12/03 11:30 12/03 12:20 Segunda Writing
exame Lingua castelá e literatura 3º ESO C 12/03 10:10 12/03 11:00 Segunda Segundo parcial de castelá
exame Lingua estranxeira - Inglés 1º ESO C 12/03 09:20 12/03 10:10 Segunda examen ingles temas : 0,1,2y3
exame Elementos fixos 1 CARR 12/03 08:30 12/03 11:00 Segunda Proba escrita 2ª Avaliación
exame Lingua estranxeira - Inglés 3º ESO B 12/03 08:30 12/03 09:20 Segunda Exame pendente 2º
exame Lingua galega e literatura 4º ESO B 12/03 00:00 12/03 00:00 Segunda Examen Galego 2
exame Bioloxía e xeoloxía 3º ESO A 13/03 13:10 13/03 14:00 Segunda Exame órganos dos sentidos
exame Lingua estranxeira - Inglés 3º ESO B 13/03 12:20 13/03 13:10 Segunda Test grammar and vocabulary- Module 4
exame Lingua estranxeira - Inglés 3º ESO C 13/03 11:30 13/03 12:20 Segunda Test vocabulary and grammar-Module 4
exame 2ª Lingua estranxeira I: Francés 1º Bac. A B C D E 13/03 10:10 13/03 11:00 Segunda UNITÉ 4 CO, CE et EO
exame Xeografía e historia 4º ESO B 13/03 00:00 13/03 00:00 Segunda Examen Xeografia e Historia 3
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 2º ESO B D 13/03 00:00 13/03 00:00 Segunda UNITÉ 4
exame Lingua estranxeira - Inglés 2º ESO A 14/03 12:20 14/03 01:10 Segunda Grammar and vocabulary
exame Lingua estranxeira - Inglés 2º ESO B 14/03 12:20 14/03 00:00 Segunda Grammar and Vocabulary exam - Modules 0, 1, 2 and 3
exame Lingua estranxeira - Inglés 3º ESO C 14/03 12:20 14/03 13:10 Segunda Exame pendentes 2º
exame Lingua galega e literatura 1º ESO C 14/03 11:30 14/03 12:20 Segunda Examen lingua gallega Tema 6
exame Lingua estranxeira - Inglés 2º ESO D 14/03 11:30 14/03 12:20 Segunda Examen inglés grammar y vocabulary
exame Elementos fixos 1 CARR 14/03 11:30 14/03 14:00 Segunda Proba práctica 2ª Avaliación
exame Lingua estranxeira - Inglés 2º ESO C 14/03 11:30 14/03 00:00 Segunda Grammar and vocabulary exam - Modules 0, 1, 2 and 3
exame Educación física 3º ESO C 14/03 10:10 14/03 11:00 Segunda Exame da segunda avaliación
exame Lingua estranxeira - Inglés 3º ESO A 14/03 08:30 14/03 09:20 Segunda Exame pendentes 2º
exame Física e química 3º ESO C 14/03 01:30 14/03 12:20 Segunda Segundo parcial(formulación)
exame Lingua estranxeira - Inglés 4º ESO B 14/03 00:00 14/03 00:00 Segunda Examen Ingles Tema 4
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO A 14/03 00:00 14/03 00:00 Segunda UNITÉ 4
exame Bioloxía e xeoloxía 1º ESO C 15/03 08:30 15/03 09:20 Segunda examen bioloxia
exame Bioloxía e xeoloxía 4º ESO B 15/03 00:00 15/03 00:00 Segunda Examen Bioloxía e Xeoloxía
exame Xeografía e historia 2º ESO D 18/03 08:30 18/03 09:20 Segunda examen historia
exame Electricidade do vehículo 2 MANVEH 20/03 12:20 20/03 14:00 Segunda Ex 5
exame Electricidade do vehículo 2 MANVEH 03/04 12:20 03/04 14:00 Segunda Rec