Só poderás engadir eventos se estás autorizado na aula virtual

@José Míguez Amil

Tipo Materia Curso Gr Data
comezo
Hora
comezo
Data
final
Hora
final
Av Título
recuperación Física e química 4º ESO A 31/05 13:10 31/05 14:00 Segunda Recuperación 2° trimestre
exame Sistemas eléctricos e automáticos 1 MINSTEFL 31/05 09:20 31/05 11:00 Terceira Examen Final
exame Matemáticas 1º ESO A 31/05 00:00 31/05 00:00 Terceira Tema 9
exame 2ª Lingua estranxeira I: Francés 1º Bac. B 01/06 00:00 01/06 00:00 Terceira 2º parcial
exame 2ª Lingua estranxeira I: Francés 1º Bac. C 01/06 00:00 01/06 00:00 Terceira 2º parcial
exame 2ª Lingua estranxeira I: Francés 1º Bac. D 01/06 00:00 01/06 00:00 Terceira 2º parcial
exame Equipamentos e instalacións térmicas 1 MINSTEFL 02/06 12:20 02/06 14:00 Terceira Examen Calefaccion
exame Bioloxía e xeoloxía 4º ESO A 02/06 11:30 02/06 12:20 Terceira Examen Temas 6 y 7
exame Xestión e loxística do mantemento de vehículos 1 AUTO A 02/06 11:30 02/06 13:10 Terceira examen gestión
exame Lingua castelá e literatura 2º ESO D 05/06 17:40 05/06 16:50 Terceira Examen Lengua
exame Filosofía 1º Bac. C 05/06 10:10 05/06 11:00 Ordinaria exame final
exame Física e química 4º ESO A 05/06 10:10 05/06 11:00 Terceira Examen formulación 1
exame Filosofía 1º Bac. D 05/06 09:20 05/06 10:10 Ordinaria exame final
exame Lingua castelá e literatura 2º ESO C 05/06 00:00 01/06 00:00 Terceira 2º exame
traballo Educación física 4º ESO A B C 05/06 00:00 16/06 00:00 Terceira Presentación cuestionarios online EF
traballo Lingua castelá e literatura 4º ESO B 05/06 00:00 05/06 00:00 Terceira Entrega del cuaderno lector
exame Volume 1º Bac. D 06/06 11:30 06/06 13:10 Ordinaria exame de suficiencia
exame Volume 1º Bac. C 06/06 11:30 06/06 13:10 Ordinaria exame de suficiencia
exame Matemáticas orient. ás ensin. académicas 4º ESO A 06/06 10:10 06/06 11:00 Terceira Segundo parcial
exame Matemáticas orient. ás ensin. académicas 4º ESO B 06/06 08:30 06/06 09:20 Terceira Segundo parcial
exame Educación física 4º ESO A 07/06 09:20 07/06 10:10 Terceira Exame teórico
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO D 07/06 00:00 07/06 00:00 Terceira Unité 6
exame Matemáticas 3º ESO A 07/06 00:00 07/06 00:00 Terceira Final 3° ava.
exame Matemáticas 3º ESO B 07/06 00:00 07/06 00:00 Terceira Final 3° ava.
exame Lingua galega e literatura 2º ESO D 08/06 14:00 08/06 13:10 Terceira Examen Galego
exame Lingua galega e literatura 1º ESO A 08/06 12:20 08/06 13:10 Terceira Temas 7,8,9
exame Lingua galega e literatura 4º ESO A 08/06 10:10 08/06 11:00 Terceira Segundo parcial
exame Lingua estranxeira - Inglés 4º ESO A 09/06 13:10 09/06 14:00 Terceira Grammar and vocabulary
exame Lingua estranxeira - Inglés 4º ESO B 09/06 08:30 09/06 09:20 Terceira Segundo examen
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO A 09/06 00:00 09/06 00:00 Terceira Unité 6
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO B 09/06 00:00 09/06 00:00 Terceira Unité 6
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO C 09/06 00:00 09/06 00:00 Terceira Unité 6
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 3º ESO A 09/06 00:00 09/06 00:00 Terceira Unité 5
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 3º ESO C 09/06 00:00 09/06 00:00 Terceira Unité 5
exame Latín 4º ESO B 12/06 16:50 12/06 17:40 Terceira Segundo parcial
exame Educación física 4º ESO C 12/06 12:20 12/06 13:10 Terceira Exame teórico
exame Lingua estranxeira - Inglés 4º ESO B 12/06 12:20 12/06 13:10 Terceira Reading
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 2º ESO C 12/06 00:00 12/06 00:00 Terceira 2º parcial
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 2º ESO D 12/06 00:00 12/06 00:00 Terceira 2º parcial
recuperación Circuítos de fluídos, suspensión e dirección 1 ELVEA A 13/06 16:00 13/06 18:30 Extraordinaria Exame práctico UF1 - UF3
exame Lingua estranxeira - Inglés 1º ESO A 13/06 13:10 13/06 14:00 Terceira Unit 6
exame Lingua galega e literatura 4º ESO B 13/06 09:20 13/06 10:10 Terceira Segundo parcial
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 2º ESO A 13/06 00:00 13/06 00:00 Terceira 2º parcial
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 2º ESO B 13/06 00:00 13/06 00:00 Terceira 2º parcial
exame Lingua castelá e literatura 4º ESO B 14/06 13:10 14/06 14:00 Terceira Segundo parcial
recuperación Circuítos de fluídos, suspensión e dirección 1 ELVEA A 14/06 09:20 14/06 11:00 Extraordinaria Exame UF1 e UF3
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 4º ESO A 14/06 00:00 14/06 00:00 Terceira 2º parcial
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 4º ESO B 14/06 00:00 14/06 00:00 Terceira 2º parcial
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 4º ESO C 14/06 00:00 14/06 00:00 Terceira 2º parcial
recuperación Matemáticas 3º ESO A B 14/06 00:00 14/06 00:00 Terceira Rec. 3° ava.
exame Lingua castelá e literatura 4º ESO A 15/06 13:10 15/06 14:00 Terceira 2°parcial
exame Educación física 4º ESO B 15/06 13:10 15/06 14:00 Terceira Exame teórico
exame Lingua estranxeira - Inglés 4º ESO A 15/06 09:20 15/06 10:10 Terceira Reading
recuperación Lingua estranxeira - Inglés 4º ESO B 15/06 08:30 15/06 09:20 Terceira Recuperación final
recuperación Elementos fixos 1 CARR A 15/06 08:30 15/06 11:11 Extraordinaria Exame de teoría
exame Bioloxía e xeoloxía 1º ESO A 15/06 08:30 15/06 09:20 Terceira Tema 10,11
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 3º ESO B 15/06 00:00 15/06 00:00 Terceira 2º parcial
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 3º ESO D 15/06 00:00 15/06 00:00 Terceira 2º parcial
exame Lingua estranxeira - Inglés 4º ESO A 16/06 13:10 16/06 14:00 Terceira Listening
exame Física e química 4º ESO A 16/06 09:20 16/06 10:10 Terceira Examen Formulación 2
exame Xeografía e historia 4º ESO B 16/06 09:20 16/06 10:10 Terceira Segundo parcial
recuperación Elementos fixos 1 CARR 16/06 08:30 16/06 11:00 Extraordinaria Exame práctico
recuperación Lingua estranxeira - Inglés 4º ESO B 19/06 12:20 19/06 13:10 Terceira Recuperación
recuperación Física e química 4º ESO A 19/06 10:10 19/06 11:00 Ordinaria Examen final
recuperación Circuítos de fluídos, suspensión e dirección 1 ELVEA A 19/06 08:30 19/06 10:10 Extraordinaria Exame UF2
recuperación Circuítos de fluídos, suspensión e dirección 1 ELVEA A 21/06 09:20 21/06 11:00 Extraordinaria Exame páctico UF2
exame Lingua galega e literatura 1º ESO A 23/03 12:20 23/03 13:10 Segunda Tema 5 e repaso dos temas 3 e 4