Só poderás engadir eventos se estás autorizado na aula virtual

LISTADO DE EVENTOS

Tipo Materia Curso Gr Comezo Final Av Título
exame Lingua estranxeira - Inglés 2º ESO D 18/05 18/05 Terceira Examen Inglés listening
exame Lingua estranxeira I: Inglés 1º Bac. A 18/05 18/05 Ordinaria Exame avaliación ordinaria
exame Preparación de superficies 1 MANVEH B 18/05 18/05 Terceira Tema 6
exame Lingua estranxeira - Inglés 4º ESO A 18/05 18/05 Terceira Grammar and Vocabulary
exame Economía 4º ESO B 18/05 18/05 Terceira Exame de economía
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 2º ESO D 19/05 19/05 Terceira Examen Francés CO
exame Tecnoloxía 4º ESO B 19/05 19/05 Terceira Sistemas de control
exame Tecnoloxía 4º ESO B 19/05 19/05 Terceira Exame de tecnoloxía
exame Física e química 4º ESO B 19/05 19/05 Terceira Exame formulación química
exame Lingua estranxeira - Inglés 1º ESO C 20/05 20/05 Listening
exame Lingua estranxeira - Inglés 1º ESO D 20/05 20/05 Terceira listening
exame Lingua estranxeira I: Inglés 1º Bac. B 20/05 20/05 Ordinaria Examen de gramática y vocabulario
exame Mecanizado básico 1 ELVEA A 20/05 20/05 Terceira Temas 9 y 10
exame Bioloxía e xeoloxía 1º ESO B 20/05 20/05 Terceira examen bioloxía
exame Educación física 4º ESO A 20/05 20/05 Terceira Probas valoración CF (AME)
exame Lingua estranxeira - Inglés 4º ESO B 23/05 20/05 Terceira Exame de gramática e vocabulario
exame Anatomía aplicada 1º Bac. A 23/05 23/05 Terceira Segundo exame Anatomía
exame Anatomía aplicada 1º Bac. B 23/05 23/05 Terceira Segundo exame Anatomía
exame Lingua estranxeira - Inglés 2º ESO A 23/05 23/05 Terceira Grammar & Vocabulary
recuperación Sistemas auxiliares do motor 2 ELVEA A 23/05 18/05 Extraordinaria Exame UD4
exame Lingua galega e literatura 3º ESO A 23/05 23/05 Terceira 2º parcial
exame Lingua estranxeira I: Inglés 1º Bac. C 23/05 23/05 Ordinaria Final exam vocabulary and grammar
exame Educación física 4º ESO B 23/05 23/05 Terceira Probas de valoración da CF (AME)
traballo Educación física 4º ESO A B 23/05 29/05 Terceira Cumprimentación das enquisas
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO A 24/05 24/05 Unité 5
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 3º ESO A 24/05 24/05 Unité 5
exame 2ª Lingua estranxeira I: Francés 1º Bac. A 24/05 24/05 Unité 8 9
exame 2ª Lingua estranxeira I: Francés 1º Bac. B 24/05 24/05 Unité 8 9
exame Lingua galega e literatura 3º ESO B 24/05 24/05 Segundo parcial
exame Motores 1 ELVEA A 24/05 24/05 Terceira Exame UD4
exame Lingua galega e literatura 3º ESO B 24/05 24/05 Terceira 2º parcial
exame Lingua galega e literatura 4º ESO A 24/05 24/05 Terceira 2º parcial
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO C 25/05 25/05 Unité 5
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 3º ESO B 25/05 25/05 Unité 5
exame Lingua galega e literatura 4º ESO B 25/05 25/05 Terceira 2º parcial galego
exame Bioloxía e xeoloxía 1º Bac. A 25/05 25/05 Terceira segundo exame Bioloxía e Xeo.
exame Lingua estranxeira - Inglés 2º ESO D 25/05 25/05 Terceira Examn
exame Lingua estranxeira - Inglés 2º ESO D 25/05 25/05 Terceira Examen Inglés grammar all unit vocabulary 8 y 9
exame Tecnoloxía 2º ESO A 25/05 25/05 Terceira Exame de Tecnoloxía do Tema da Electricidade
exame Educación física 4º ESO A 25/05 25/05 Terceira Probas valoración CF (ACR)
exame Lingua galega e literatura I 1º Bac. B 26/05 26/05 Examen T.13-14
exame Lingua galega e literatura 2º ESO A 26/05 26/05 Tema 9
exame Bioloxía e xeoloxía 4º ESO A 26/05 26/05 Terceira segundo exame Bioloxía e Xeo.
exame Lingua estranxeira - Inglés 3º ESO A 26/05 26/05 Terceira Grammar and vocabulary
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 2º ESO D 26/05 26/05 Terceira Examen Francés Gramatica y vocabulario
exame Educación física 4º ESO B 26/05 26/05 Terceira Probas de valoración da CF (ACR)
exame Matemáticas orient. ás ensin. aplicadas 4º ESO A 26/05 26/05 Terceira Exame
exame Lingua galega e literatura I 1º Bac. A 27/05 27/05 Examen de literatura(2ºparcial)
exame Lingua estranxeira - Inglés 1º ESO C 27/05 27/05 Gramática y vocabulario (unidades 8 y 9)
exame Xeografía e historia 4º ESO B 27/05 27/05 Terceira Exame Xeografía e Historia
exame Lingua estranxeira - Inglés 1º ESO D 27/05 27/05 Terceira Grámatica y vocabulario Temas 8,9 y resto
exame Física e química 2º ESO A 27/05 27/05 Terceira Temas 6-7
exame Lingua estranxeira - Inglés 3º ESO A 27/05 27/05 Terceira Lisetning and reading
exame Amovibles 1 MANVEH B 27/05 27/05 Terceira Tema 3
exame Xeografía e historia 4º ESO A 27/05 27/05 Terceira Exame
exame Educación física 4º ESO A 27/05 27/05 Terceira Exame teórico
exame Xeografía e historia 3º ESO A 30/05 30/05 Segundo parcial
exame Xeografía e historia 3º ESO B 30/05 30/05 Segundo parcial
recuperación Lingua galega e literatura 3º ESO A 30/05 30/05 Recuperación final
recuperación Filosofía 1º Bac. D 30/05 30/05 Ordinaria Recuperación Final
exame Educación física 4º ESO B 30/05 30/05 Terceira Exame teórico
exame Matemáticas orient. ás ensin. académicas 3º ESO A 31/05 31/05 Exame final
exame Lingua estranxeira - Inglés 1º ESO D 31/05 31/05 Terceira speaking
exame Comunicación e sociedade I 1 MANVEH A 31/05 31/05 Terceira examen gallego p2
recuperación Filosofía 1º Bac. C 31/05 31/05 Ordinaria Recuperación Final
exame Bioloxía e xeoloxía 3º ESO B 01/06 01/06 Segundo parcial
recuperación Lingua galega e literatura 4º ESO B 01/06 01/06 Terceira Recuperación final
exame Anatomía aplicada 1º Bac. A 01/06 01/06 Ordinaria Exame final de recuperacion
exame Anatomía aplicada 1º Bac. B 01/06 01/06 Ordinaria Exame final de recuperacion
exame Motores 1 ELVEA A 01/06 01/06 Terceira Exame UD5 e UD6
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO B 01/06 01/06 Terceira Unité 5
recuperación Lingua galega e literatura I 1º Bac. B 02/06 02/06 Recuperación Final
recuperación Lingua galega e literatura 2º ESO A 02/06 02/06 3º Avaliación
exame Lingua galega e literatura 4º ESO A 02/06 02/06 Ordinaria Recuperación final
exame Física e química 4º ESO B 02/06 02/06 Terceira Exame reaccións químicas
recuperación Lingua galega e literatura 3º ESO B 03/06 03/06 Recuperación final
exame Bioloxía e xeoloxía 1º Bac. A 03/06 03/06 Ordinaria exame final de recuperacion
exame Formación e orientación laboral 1 ELVEA A 03/06 03/06 Terceira Todo o que copiamos na clase
exame 2ª Lingua estranxeira - Francés 1º ESO D 03/06 03/06 Terceira Unité 5
exame Matemáticas orient. ás ensin. académicas 4º ESO B 03/06 03/06 Terceira Examen matemáticas académicas
exame Amovibles 1 MANVEH B 06/06 06/06 Terceira Tema 5
exame Bioloxía e xeoloxía 4º ESO A 16/06 16/06 Ordinaria exame final de recuperacion
exame Comunicación e sociedade I 1 MANVEH B 01/07 01/07 Terceira 2 parcial