Dashboard - Secured Page
Cod Tipo GEM
8:10
H1
8:30
H2
9:20
H3
10:10
GR
11:00
H4
11:30
H5
12:20
H6
13:10
GCo
14:00
15:10
GSM
14:00
H7
14:00
H8
15:10
H9
16:00
H10
16:50
H11
17:40
H12
18:50
H13
19:40
H14
20:30
- - -- -- -- --
- - -- -- ECOEMP
(15)
4ESOC
-- --
- - -- FOL
(Aula de Electricidad)
1MECA
FOL
(Aula de Electricidad)
1MECA
-- F2-proxecto minister

-- --

Profesorado de garda

Notas engadidas na sesión

Tarefas para gardas