Dashboard - Secured Page
Cod Tipo GEM
8:10
H1
8:30
H2
9:20
H3
10:10
GR
11:00
H4
11:30
H5
12:20
H6
13:10
GSM
14:00
H7
15:10
H8
16:00
H9
16:50
H10
17:40
ND -- MOSA
(TMEV07 Taller de Mo.)
1AUTO
MOSA
(TMEV07 Taller de Mo.)
1AUTO
AtPaisNais
GR
C2
XL
(32)
1AUTO
XL
(32)
1AUTO
ND -- SEA
(Aula de Automatismos)
1MITF
SEA
(Aula de Automatismos)
1MITF

SEG
PROX MECA
Garda
G2+
Garda
GC

Profesorado de garda

Notas engadidas na sesión