Faltas do profesorado para o Wed, 20-11-2019

AE DC
-
-
-
-


-
-
-

Interpretación siglas da táboa:

AE: @ profesor/a vai estar nunha actividade complementaria e/ou extraescolar.
DC: día completo.