Faltas do profesorado para o Fri, 21-01-2022

AE GEM H1 H2 H3 GR H4 H5 H6 GSM H7 H8 H9 H10

(F-Q) Reforzo
ESO2C
(X-H) Reforzo
ESO1A
(LC) Reforzo
ESO2C


MOSA
1AUTO
(TMEV07 Taller de Mo.)
Garda
G3
XL
1AUTO
(32)

-
-
-
-

Interpretación siglas da táboa:

AE: O/A profesor/a vai estar nunha actividade complementaria e/ou extraescolar.