Faltas do profesorado para o Mon, 25-01-2021

AE GEM H1 H2 H3 GR H4 H5 H6 GSM H7 H8 H9 H10
-
-
-
DEBUXO ARTÍSTICO

1º Bacharelato B

(Deb. Artístico)

1º Bacharelato D
-
FUNDAMENTOS ARTE

1º Bacharelato C

(14)
DEBUXO ARTÍSTICO

2º Bacharelato C

(Deb. Artístico)

2º Bacharelato D
-
-
-
-
-
-

Interpretación siglas da táboa:

AE: O/A profesor/a vai estar nunha actividade complementaria e/ou extraescolar.