Faltas do profesorado para o Mon, 12-04-2021

AE GEM H1 H2 H3 GR H4 H5 H6 GSM H7 H8 H9 H10

FILOSOFÍA
1º Bacharelato A
Garda
G2


PSICOLOXÍA
2º Bacharelato A
FILOSOFÍA
4º ESO A
FILOSOFÍA
1º Bacharelato B
VOLUME
1º Bacharelato A
GR-A
DEBUXO TÉCNICO
1º Bacharelato A
TÉCN. EXP. GRAF. PLA.
2º Bacharelato D


-
-
-
-

Interpretación siglas da táboa:

AE: O/A profesor/a vai estar nunha actividade complementaria e/ou extraescolar.