Faltas do profesorado para o Mon, 18-10-2021

Interpretación siglas da táboa:

AE: O/A profesor/a vai estar nunha actividade complementaria e/ou extraescolar.