Períodos que non se van a cubrir hoxe, 22-01-2021

Cod AE GEM

8:10
H1

8:30
H2

9:20
H3

10:10
GR

11:00
H4

11:30
H5

12:20
H6

13:10
GSM

14:00
H7

15:10
H8

16:00
H9

16:50
H10

17:40
ND AtPaisNais Xestión da Montaxe

2ºMant.Instalacións

(Aula 33)
Configuración Instalacións

2ºMant.Instalacións

(Taller Frio)
ND AtPaisNais ELECTRIC. VEHÍC.

2º FP Básica A

(TMBA01 Taller de FPB)
MEC. e SOLDADURA

1º FP Básica A

(TMEV06 Taller de Me.)
TITORÍA

1º FP Básica A

(Aula Auto 1)
ND FOL

1º Electromecánica A

(Aula EMV 1)
FOL

1º Electromecánica B

(Aula EMV 2)
AtPaisNais
ND EMBELEC. SUPERFIC.

2º Carrozaría

(TMCA01 Taller de PS)
EMBELEC. SUPERFIC.

2º Carrozaría

(TMCA01 Taller de PS)
EMBELEC. SUPERFIC.

2º Carrozaría

(TMCA01 Taller de PS)
Garda

G3
ND Comunic.: INGLÉS I

1º FP Básica A

(Aula Auto 1)
GR-CH Comunic.: INGLÉS I

1º FP Básica B

(Aula Auto 2)
AtPaisNais FRANCÉS 2ª Lingua

2º ESO B

(25)
GS-T
ND PREP. SUPERF. Carro.

3º Carrozaría DUAL

(Aula de DUAL 1)
PREP. SUPERF. Carro.

3º Carrozaría DUAL

(Aula de DUAL 1)
ELEM. METÁL. e SINT.

2º Carrozaría DUAL

(TMDU01 Taller de DUA)
At pais/nais

Profesorado de garda

Preme no código que che corresponde para asinar elecronicamente a garda

Gardas asinadas

Estamos na sesión 3