Dashboard - Secured Page
Cod AE
AC
GEM
8:10
H1
8:30
H2
9:20
H3
10:10
GR
11:00
H4
11:30
H5
12:20
H6
13:10
GSM
14:00
H7
15:10
H8
16:00
H9
16:50
H10
17:40
ND (LC) Reforzo
ESO1A-C
AtPaisNais GR
S
(LC) Reforzo
ESO2D
(ING.) Reforzo
ESO2C
ND - - - - - EIE
2CARRO
(Aula de DUAL 1)
- - - - - - -

Profesorado de garda

Gardas asinadas na sesión

Notas engadidas na sesión