Data username categoria curso materia
Ver 18-09 anamerchebautista programación 4º ESO Cultura clásica
Ver 18-09 anamerchebautista programación 4º ESO Latín
Ver 18-09 anamerchebautista taboaAval 4º ESO Cultura clásica
Ver 18-09 anamerchebautista taboaAval 4º ESO Latín
Ver 19-09 hernandez programación 2º Bac. Cultura Audiovisual II
Ver 19-09 hernandez taboaAval 2º Bac. Cultura Audiovisual II
Ver 19-09 hernandez programación 2º Bac. Imaxe e son
Ver 19-09 hernandez taboaAval 2º Bac. Imaxe e son
Ver 19-09 mila_a programación 2º ESO Paisaxe e sustentabilidade
Ver 19-09 cristina.fdez.quintas programación 2º ESO Música
Ver 19-09 mila_a programación 4º ESO Valores éticos
Ver 19-09 mila_a programación 4º ESO Filosofía
Ver 19-09 mila_a programación 2º Bac. Psicoloxía
Ver 19-09 mila_a taboaAval 2º ESO Paisaxe e sustentabilidade
Ver 19-09 mila_a taboaAval 4º ESO Valores éticos
Ver 19-09 mila_a taboaAval 4º ESO Filosofía
Ver 19-09 mila_a taboaAval 2º Bac. Psicoloxía
Ver 19-09 cristina.fdez.quintas taboaAval 2º ESO Música
Ver 19-09 cristina.fdez.quintas taboaAval 3º ESO Música
Ver 19-09 anamarialopez programación 2º Bac. Historia da filosofía
Ver 19-09 radri programación 2º ESO Lingua galega e literatura
Ver 19-09 radri programación 4º ESO Lingua galega e literatura
Ver 19-09 radri programación 2º Bac. Lingua galega e literatura II
Ver 19-09 radri taboaAval 2º ESO Lingua galega e literatura
Ver 19-09 radri taboaAval 4º ESO Lingua galega e literatura
Ver 19-09 radri taboaAval 2º Bac. Lingua galega e literatura II
Ver 19-09 garciamartin taboaAval 4º ESO Física e química
Ver 19-09 garciamartin taboaAval 2º ESO Física e química
Ver 19-09 garciamartin taboaAval 2º Bac. Física
Ver 19-09 garciamartin taboaAval 2º Bac. Química
Ver 20-09 lopezdeletona programación 2º ESO Lingua castelá e literatura
Ver 20-09 m.a.novoa programación 2º ESO Lingua estranxeira - Inglés
Ver 20-09 m.a.novoa taboaAval 2º ESO Lingua estranxeira - Inglés
Ver 20-09 m.a.novoa taboaAval 4º ESO Lingua estranxeira - Inglés
Ver 20-09 m.a.novoa programación 4º ESO Lingua estranxeira - Inglés
Ver 20-09 m.a.novoa programación 2º Bac. Lingua estranxeira II: Inglés
Ver 20-09 m.a.novoa taboaAval 2º Bac. Lingua estranxeira II: Inglés
Ver 20-09 hernandez programación 2º Bac. Gravado e Estampación
Ver 20-09 hernandez taboaAval 2º Bac. Gravado e Estampación
Ver 20-09 hernandez taboaAval 2º Bac. Debuxo artístico II
Ver 20-09 hernandez programación 2º Bac. Deseño
Ver 20-09 hernandez programación 2º Bac. Fundamentos da arte II
Ver 20-09 garciamartin taboaAval 4º ESO Ciencias aplicadas á actividade profesional
Ver 20-09 hernandez programación 4º ESO Educación plástica, visual e audiovisual
Ver 20-09 hernandez programación 2º Bac. Técnicas de expresión gráfico - plástica
Ver 20-09 hernandez programación 2º Bac. Debuxo artístico II
Ver 20-09 garciamartin programación 2º ESO Física e química
Ver 20-09 garciamartin programación 4º ESO Física e química
Ver 20-09 garciamartin programación 4º ESO Ciencias aplicadas á actividade profesional
Ver 20-09 garciamartin programación 2º Bac. Física
Ver 20-09 garciamartin programación 2º Bac. Química
Ver 20-09 anamarialopez taboaAval 2º Bac. Historia da filosofía
Ver 21-09 hernandez programación 2º Bac. Debuxo técnico II
Ver 21-09 mrsalas taboaAval 2º ESO Xeografía e historia
Ver 21-09 mrsalas taboaAval 2º Bac. Historia da arte
Ver 21-09 mrsalas taboaAval 2º Bac. Historia de España
Ver 21-09 mrsalas taboaAval 4º ESO Xeografía e historia
Ver 21-09 mrsalas programación 2º Bac. Historia de España
Ver 21-09 mrsalas programación 2º Bac. Historia da arte
Ver 21-09 mrsalas programación 2º ESO Xeografía e historia
Ver 23-09 plolo programación 2º ESO Relixión católica
Ver 23-09 plolo taboaAval 2º ESO Relixión católica
Ver 23-09 plolo taboaAval 4º ESO Relixión católica
Ver 25-09 lopezdeletona taboaAval 2º ESO Lingua castelá e literatura
Ver 25-09 lopezdeletona programación 2º Bac. Lingua castelá e literatura II
Ver 25-09 lopezdeletona taboaAval 2º Bac. Lingua castelá e literatura II
Ver 25-09 lopezdeletona taboaAval 4º ESO Lingua castelá e literatura
Ver 27-09 hernandez taboaAval 2º Bac. Deseño
Ver 27-09 hernandez taboaAval 2º Bac. Fundamentos da arte II
Ver 28-09 hernandez taboaAval 2º Bac. Técnicas de expresión gráfico - plástica
Ver 29-09 braisll programación 4º ESO Xeografía e historia
Ver 30-09 hernandez taboaAval 4º ESO Educación plástica, visual e audiovisual
Ver 30-09 hernandez taboaAval 2º Bac. Debuxo técnico II
Ver 30-09 anabelenvazquez programación 4º ESO Tecnoloxías da información e a comunicación
Ver 30-09 romaniglesias programación 2º ESO Educación física
Ver 30-09 romaniglesias taboaAval 2º ESO Educación física
Ver 30-09 lopezdeletona programación 4º ESO Lingua castelá e literatura
Ver 30-09 lopezdeletona taboaAval 2º ESO Iniciación á Arte Dramática
Ver 01-10 lopezdeletona programación 2º ESO Iniciación á Arte Dramática
Ver 02-10 ricardo programación 2º ESO Matemáticas
Ver 02-10 ricardo taboaAval 2º ESO Matemáticas
Ver 02-10 ricardo programación 4º ESO Matemáticas orient. ás ensin. académicas
Ver 02-10 ricardo taboaAval 4º ESO Matemáticas orient. ás ensin. académicas
Ver 02-10 ricardo programación 2º Bac. Matemáticas aplicadas ás CC.SS II
Ver 02-10 ricardo taboaAval 2º Bac. Matemáticas aplicadas ás CC.SS II
Ver 02-10 ricardo programación 2º Bac. Matemáticas II
Ver 02-10 ricardo taboaAval 2º Bac. Matemáticas II
Ver 03-10 anabelenvazquez programación 2º Bac. Electrotecnia
Ver 03-10 anabelenvazquez programación 2º Bac. Tecnoloxías da información e a comunicación II
Ver 03-10 ricardo programación 4º ESO Matemáticas orient. ás ensin. aplicadas
Ver 03-10 ricardo taboaAval 4º ESO Matemáticas orient. ás ensin. aplicadas
Ver 03-10 juanjo programación 2º Bac. Tecnoloxía industrial II
Ver 03-10 juanjo programación 2º ESO Programación
Ver 03-10 juanjo programación 4º ESO Tecnoloxía
Ver 03-10 juanjo programación 2º ESO Tecnoloxía
Ver 05-10 jmamil programación 2º Bac. Economía da empresa
Ver 05-10 jmamil programación 2º Bac. Fundamentos de administración e xestión
Ver 05-10 jmamil programación 4º ESO Economía
Ver 05-10 jmamil programación 4º ESO Iniciación á actividade emprendedora e empresarial
Ver 05-10 jmamil programación 4º ESO Educación física
Ver 06-10 jsequeiros programación 2º Bac. Bioloxía
Ver 06-10 jsequeiros taboaAval 2º Bac. Bioloxía
Ver 06-10 mila_a programación 2º ESO Valores éticos
Ver 06-10 mila_a taboaAval 2º ESO Valores éticos
Ver 06-10 spotif taboaAval 2º ESO 2ª Lingua estranxeira - Francés
Ver 06-10 spotif programación 2º ESO 2ª Lingua estranxeira - Francés
Ver 06-10 spotif programación 4º ESO 2ª Lingua estranxeira - Francés
Ver 06-10 spotif taboaAval 4º ESO 2ª Lingua estranxeira - Francés
Ver 07-10 lopezdeletona taboaAval 2º Bac. Artes escénicas
Ver 07-10 lopezdeletona taboaAval 2º Bac. Oratoria
Ver 07-10 lopezdeletona programación 2º Bac. Artes escénicas
Ver 07-10 lopezdeletona programación 2º Bac. Oratoria
Ver 07-10 jsequeiros programación 4º ESO Bioloxía e xeoloxía
Ver 07-10 jsequeiros taboaAval 4º ESO Bioloxía e xeoloxía
Ver 21-10 jsequeiros taboaAval 1º ESO Bioloxía e xeoloxía
Ver 21-10 jsequeiros taboaAval 1º Bac. Anatomía aplicada
Ver 21-10 jsequeiros taboaAval 1º Bac. Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais
Ver 21-10 jsequeiros taboaAval 3º ESO Bioloxía e xeoloxía