Data username categoria curso materia
Ver 01-03 jmamil taboaAval 4º ESO Educación física
Ver 01-03 jmamil Addenda 4º ESO Educación física
Ver 23-03 mariavillarino taboaAval 2º ESO Xeografía e historia
Ver 23-03 mariavillarino taboaAval 1º ESO Xeografía e historia
Ver 24-03 jsequeiros taboaAval 4º ESO Bioloxía e xeoloxía
Ver 24-03 jsequeiros taboaAval 1º Bac. Anatomía aplicada
Ver 24-03 jsequeiros taboaAval 1º Bac. Bioloxía e xeoloxía
Ver 24-03 jsequeiros taboaAval 2º Bac. Bioloxía
Ver 27-03 cristina.fdez.quintas taboaAval 2º ESO Música
Ver 27-03 cristina.fdez.quintas taboaAval 3º ESO Música
Ver 27-03 cristina.fdez.quintas taboaAval 1º Bac. Linguaxe e práctica musical
Ver 28-03 prvazquez taboaAval 3º ESO Bioloxía e xeoloxía
Ver 28-03 prvazquez Addenda 3º ESO Bioloxía e xeoloxía
Ver 28-03 prvazquez taboaAval 4º ESO Cultura científica
Ver 28-03 prvazquez Addenda 4º ESO Cultura científica
Ver 29-03 alaraujo taboaAval 2º ESO Matemáticas
Ver 29-03 alaraujo taboaAval 1º Bac. Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I
Ver 29-03 alaraujo taboaAval 2º Bac. Matemáticas aplicadas ás CC.SS II
Ver 29-03 alaraujo taboaAval 2º Bac. Métodos estatísticos e numéricos
Ver 30-03 jsequeiros taboaAval 3º ESO Bioloxía e xeoloxía
Ver 30-03 jsequeiros taboaAval 4º ESO Cultura científica
Ver 30-03 jsequeiros taboaAval 1º ESO Bioloxía e xeoloxía
Ver 30-03 jsequeiros Addenda 1º ESO Bioloxía e xeoloxía
Ver 30-03 jsequeiros Addenda 3º ESO Bioloxía e xeoloxía
Ver 30-03 jsequeiros Addenda 4º ESO Bioloxía e xeoloxía
Ver 30-03 jsequeiros Addenda 4º ESO Cultura científica
Ver 30-03 bruno.redondo taboaAval 1º ESO Educación física
Ver 30-03 bruno.redondo taboaAval 2º ESO Educación física
Ver 30-03 bruno.redondo taboaAval 1º ESO Promoción de estilos de vida saudables
Ver 30-03 bruno.redondo taboaAval 2º ESO Promoción de estilos de vida saudables
Ver 30-03 salvareza taboaAval 1º ESO Lingua estranxeira - Inglés
Ver 30-03 salvareza taboaAval 2º ESO Lingua estranxeira - Inglés
Ver 30-03 salvareza taboaAval 3º ESO Lingua estranxeira - Inglés
Ver 30-03 salvareza taboaAval 4º ESO Lingua estranxeira - Inglés
Ver 30-03 salvareza taboaAval 1º Bac. Lingua estranxeira I: Inglés
Ver 30-03 salvareza taboaAval 2º Bac. Lingua estranxeira II: Inglés
Ver 31-03 hernandez taboaAval 1º ESO Educación plástica, visual e audiovisual
Ver 31-03 hernandez taboaAval 3º ESO Educación plástica, visual e audiovisual
Ver 31-03 hernandez taboaAval 4º ESO Educación plástica, visual e audiovisual
Ver 31-03 hernandez taboaAval 1º Bac. Volume
Ver 31-03 hernandez taboaAval 1º Bac. Debuxo técnico I
Ver 31-03 hernandez taboaAval 1º Bac. Cultura audiovisual I
Ver 31-03 hernandez taboaAval 2º Bac. Técnicas de expresión gráfico - plástica
Ver 31-03 hernandez taboaAval 2º Bac. Debuxo técnico II
Ver 31-03 hernandez taboaAval 2º Bac. Cultura Audiovisual II
Ver 31-03 hernandez taboaAval 2º Bac. Gravado e Estampación
Ver 31-03 radri taboaAval 1º ESO Lingua galega e literatura
Ver 31-03 radri taboaAval 2º ESO Lingua galega e literatura
Ver 31-03 radri taboaAval 3º ESO Lingua galega e literatura
Ver 31-03 radri taboaAval 4º ESO Lingua galega e literatura
Ver 31-03 radri taboaAval 1º Bac. Lingua galega e literatura I
Ver 31-03 radri taboaAval 2º Bac. Lingua galega e literatura II
Ver 31-03 garciamartin taboaAval 2º ESO Física e química
Ver 31-03 garciamartin taboaAval 3º ESO Física e química
Ver 31-03 garciamartin taboaAval 4º ESO Física e química
Ver 31-03 garciamartin taboaAval 1º Bac. Física e química
Ver 31-03 garciamartin taboaAval 2º Bac. Física
Ver 31-03 garciamartin taboaAval 2º Bac. Química
Ver 31-03 diazgarcia taboaAval 1º ESO Relixión católica
Ver 31-03 diazgarcia taboaAval 2º ESO Relixión católica
Ver 31-03 diazgarcia taboaAval 3º ESO Relixión católica
Ver 31-03 diazgarcia taboaAval 4º ESO Relixión católica
Ver 31-03 diazgarcia taboaAval 1º Bac. Relixión católica
Ver 01-04 hernandez taboaAval 2º Bac. Debuxo artístico II
Ver 01-04 hernandez taboaAval 2º Bac. Fundamentos da arte II
Ver 01-04 hernandez taboaAval 2º Bac. Deseño
Ver 01-04 jmamil Addenda 1º Bac. Economía
Ver 01-04 jmamil Addenda 4º ESO Economía
Ver 01-04 jmamil Addenda 4º ESO Iniciación á actividade emprendedora e empresarial
Ver 02-04 llimiac taboaAval 1º ESO Lingua castelá e literatura
Ver 02-04 llimiac taboaAval 2º ESO Lingua castelá e literatura
Ver 02-04 llimiac taboaAval 3º ESO Lingua castelá e literatura
Ver 02-04 llimiac taboaAval 4º ESO Lingua castelá e literatura
Ver 02-04 llimiac taboaAval 1º ESO Iniciación á Arte Dramática
Ver 02-04 llimiac taboaAval 2º ESO Iniciación á Arte Dramática
Ver 02-04 llimiac taboaAval 1º Bac. Lingua castelá e literatura I
Ver 02-04 llimiac taboaAval 1º Bac. Literatura universal
Ver 02-04 llimiac taboaAval 1º Bac. Oratoria
Ver 02-04 llimiac taboaAval 2º Bac. Lingua castelá e literatura II
Ver 02-04 llimiac taboaAval 2º Bac. Artes escénicas
Ver 05-04 ricardo taboaAval 1º ESO Matemáticas
Ver 05-04 ricardo taboaAval 3º ESO Matemáticas orient. ás ensin. académicas
Ver 05-04 ricardo taboaAval 3º ESO Matemáticas orient. ás ensin. aplicadas
Ver 05-04 ricardo taboaAval 4º ESO Matemáticas orient. ás ensin. académicas
Ver 05-04 ricardo taboaAval 4º ESO Matemáticas orient. ás ensin. aplicadas
Ver 05-04 ricardo taboaAval 1º Bac. Matemáticas I
Ver 05-04 ricardo taboaAval 2º Bac. Matemáticas II
Ver 06-04 isaco Addenda 3º ESO Educación física
Ver 06-04 isaco Addenda 1º Bac. Educación física
Ver 07-04 bruno.redondo Addenda 1º ESO Educación física
Ver 07-04 bruno.redondo Addenda 2º ESO Educación física
Ver 07-04 bruno.redondo Addenda 1º ESO Promoción de estilos de vida saudables
Ver 07-04 bruno.redondo Addenda 2º ESO Promoción de estilos de vida saudables
Ver 08-04 hernandez taboaAval 1º Bac. Debuxo artístico I
Ver 08-04 hernandez taboaAval 1º Bac. Fundamentos da arte I
Ver 08-04 spotif taboaAval 1º Bac. 2ª Lingua estranxeira I: Francés
Ver 08-04 isaco taboaAval 3º ESO Educación física
Ver 08-04 isaco taboaAval 1º Bac. Educación física
Ver 08-04 spotif taboaAval 1º ESO 2ª Lingua estranxeira - Francés
Ver 08-04 spotif taboaAval 3º ESO 2ª Lingua estranxeira - Francés
Ver 09-04 mrsalas taboaAval 2º Bac. Historia de España
Ver 09-04 mrsalas taboaAval 2º Bac. Xeografía
Ver 09-04 mrsalas taboaAval 1º Bac. Historia do mundo contemporáneo
Ver 09-04 mrsalas taboaAval 3º ESO Xeografía e historia
Ver 09-04 mrsalas taboaAval 4º ESO Xeografía e historia
Ver 10-04 mila_a taboaAval 1º ESO Valores éticos
Ver 10-04 mila_a taboaAval 1º ESO Paisaxe e sustentabilidade
Ver 10-04 mila_a taboaAval 2º ESO Valores éticos
Ver 10-04 mila_a taboaAval 2º ESO Paisaxe e sustentabilidade
Ver 10-04 mila_a taboaAval 4º ESO Filosofía
Ver 10-04 mila_a taboaAval 1º Bac. Filosofía
Ver 10-04 mila_a taboaAval 2º Bac. Psicoloxía
Ver 10-04 spotif taboaAval 2º ESO 2ª Lingua estranxeira - Francés
Ver 10-04 spotif taboaAval 4º ESO 2ª Lingua estranxeira - Francés
Ver 11-04 fcalpos taboaAval 4º ESO Valores éticos
Ver 11-04 fcalpos taboaAval 3º ESO Valores éticos
Ver 12-04 mrsalas taboaAval 1º ESO Xeografía e historia
Ver 12-04 mrsalas taboaAval 2º ESO Xeografía e historia
Ver 13-04 fcalpos taboaAval 2º Bac. Historia da filosofía
Ver 19-04 juanjo taboaAval 2º ESO Programación
Ver 19-04 juanjo taboaAval 2º ESO Tecnoloxía
Ver 19-04 juanjo taboaAval 3º ESO Tecnoloxía
Ver 19-04 juanjo taboaAval 4º ESO Tecnoloxía
Ver 19-04 juanjo taboaAval 4º ESO Tecnoloxías da información e a comunicación
Ver 19-04 juanjo taboaAval 1º Bac. Tecnoloxía industrial I
Ver 19-04 juanjo taboaAval 1º Bac. Tecnoloxías da información e comunicación I
Ver 19-04 juanjo taboaAval 1º Bac. Robótica
Ver 19-04 juanjo taboaAval 2º Bac. Tecnoloxía industrial II
Ver 19-04 juanjo taboaAval 2º Bac. Tecnoloxías da información e a comunicación II
Ver 19-04 juanjo taboaAval 2º Bac. Electrotecnia
Ver 09-05 carlosolmo taboaAval 1 MANVEH Amovibles
Ver 09-05 carlosolmo taboaAval 2 MANVEH Mecánica do vehículo
Ver 11-05 joseivannogueira taboaAval 1 MANVEH Mecanizado e soldadura
Ver 11-05 joseivannogueira taboaAval 1 MANVEH Preparación de superficies
Ver 11-05 joseivannogueira taboaAval 2 MANVEH Electricidade do vehículo
Ver 12-05 carlos.alberca taboaAval 1 MANVEH Mecanizado e soldadura
Ver 12-05 carlos.alberca Addenda 1 MANVEH Preparación de superficies
Ver 12-05 carlos.alberca taboaAval 1 MANVEH Preparación de superficies
Ver 12-05 carlos.alberca taboaAval 2 MANVEH Electricidade do vehículo